ร่วมสนับสนุนการสร้างสื่อเพื่อการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน เพจ We Oneness

เนื่องด้วยโครงการ We Oneness ได้มีการดำเนินงานในการทำสื่อเพื่อการตื่นรู้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาถึงแม้ทีมงานทำงานในทรัพยากรที่จำกัด แต่ก็ทำกันด้วยใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดสื่อที่ว่าด้วยการตื่นรู้ที่กระจายในหลายๆแนวทางและครอบคลุมการตื่นรู้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายครูบาอาจารย์ ซึ่งเราก็ได้ผลิตผลงานออกมามากมายที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจในเรื่องการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน

 

ในลำดับถัดไปของโครงการ We Oneness ในส่วนของงานสื่อนั้น เราตั้งใจยกระดับสู่ Content Creator ที่มีคุณภาพในการผลิตสื่อเพื่อการตื่นรู้ให้มีความน่าสนใจ และนำไปสู่การผลิต Content ที่ผู้รับชมรับฟังสามารถนำไปใช้จริงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะคลิปสารคดี และ คลิปสั้นที่ดูง่ายเตือนสติให้รู้สึกตัวในแต่ละวันในชีวิต

 

ทางโครงการจึงขอเปิดรับการสนับสนุนจากทุกท่านเพื่อเป็นทรัพยากรตั้งต้นให้เกิดสื่อเพื่อการตื่นรู้ดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

โดยทางโครงการ We Oneness มีเป้าหมายในการทำงานให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด

.

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ We Oneness โดยการบริจาคที่กล่องรับบริจาคที่ด้านใต้ของข้อความนี้

และรบกวนท่านที่บริจาคกรอกรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อการทำบัญชีที่ชัดเจนของมูลนิธิครับ

 

ขอบพระคุณมากครับ