• เสวนาความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 10

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 10

  • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 10

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 10

  • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 10

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 10

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 10

กิจกรรมเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 2562

กิจกรรมเสวนา “ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา”

การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ในเมืองไทย 

 

ข้อคิดที่ได้จากวงเสวนาครั้งนี้

 

แม้ความรักอาจจะทำให้เราเจ็บ แต่ความเป็นจริงแห่งประสบการณ์นี้ มันกลับทิ้งอะไรบางอย่างให้เราได้ตระหนักถึงมันอย่างจริงจัง เราอาจจะต้องลองตั้งคำถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้าง ไม่เช่นนั้นก็เป็นแค่การเจ็บตัวฟรี ทั้งยังเอาสิ่งที่เป็นขยะ เป็นก้าง เป็นภัย เทไว้ภายในให้หมักหมมเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา เราอาจต้องกลั่นกรองคุณค่าแห่งประสบการณ์นี้ร่วมกันกับเพื่อนๆ ผู้เป็นกัลยาณมิตร แม้วันนี้ใครก็ตามอาจจะทิ้งเราไปด้วยเหตุผลประการใด มันไม่ได้ทำให้คุณค่าของเราลดลงเลยแม้แต่น้อย เราก็ยังเป็นเราที่ทรงคุณค่าอยู่อย่างนั้น พร้อมกับมีเพื่อนกัลยาณมิตรคอยร่วมทางให้ความรักความอบอุ่นแก่จิตใจให้ก้าวเดินต่อไปได้ด้วยใจที่มั่นคง

 

 

#ขอบคุณเพื่อนๆผู้เข้าร่วม

#ขอบคุณมูลนิธิสหธรรมิกชน

#ขอบคุณโรงแรม "ณ เวลาพาเพลิน" ถนนบางขุนนนท์ ซอย 4 กทม.

ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่

ร่วมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นครั้งที่ 10

-------------------------------------------------------------------------