• เสวนาความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

 • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

 • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

 • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

 • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

 • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

 • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

  เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 9

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9

กิจกรรมเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562

กิจกรรมเสวนา “ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา”

การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ในเมืองไทย 

 

ข้อคิดที่ได้จากวงเสวนาครั้งนี้

 

เพื่อนกัลยาณมิตร เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ว่าได้ในขณะที่บุคคลทั้งหลายอยู่บนเส้นทางเดินของความรู้สึกตัว เพื่อนผู้มีธรรมเป็นกัลยาณมิตรนี้ ล้วนเป็นทั้งผู้ชี้ ผู้ร่วมทาง ร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยให้กำลังใจ ทำให้อาจหาญในธรรม ปกป้องเพื่อนไม่ให้อสัทธรรมเข้ามาครอบงำจิตให้เสื่อมถอย เพื่อนกัลยาณมิตรไม่สำคัญว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ทุกคนล้วนเท่าเทียมที่ได้เกิดมามีความรู้สึกร่วมกัน ได้เรียนรู้ร่วมกันจากการพบปะ ประสบการณ์ กิจกรรมการงานที่ทำ มันจะช่วยหล่อหลอมให้พวกเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความจริง มีความรักที่บริสุทธิ์จริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในโลก ณ ปัจจุบัน

 

 

#ขอบคุณเพื่อนๆผู้เข้าร่วม

#ขอบคุณมูลนิธิสหธรรมิกชน

#ขอบคุณโรงแรม "ณ เวลาพาเพลิน" ถนนบางขุนนนท์ ซอย 4 กทม.

ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่

ร่วมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นครั้งที่ 9

------------------------------------------------------------------------