• เสวนาความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 8

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 8

  • เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 8

    เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา ครั้งที่ 8

เสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 8

กิจกรรมเสวนา ความจริง ความงาม ความรัก ครั้งที่ 8 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.2562

กิจกรรมเสวนา “ความจริง ความงาม ความรัก เพื่อจักรวาลของเรา”

การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ในเมืองไทย 

 

ข้อคิดที่ได้จากวงเสวนาครั้งนี้

 

ทุกคนมีปัญหาทั้งปัญหาที่แก้ตกและไม่ตก แต่ถ้าเราเริ่มวงเสวนาด้วยการคุยถึงปัญหาของแต่ละคน สิ่งที่ต้องเตรียมใจรับมันก็คือ งานเสวนาครั้งนี้จะไม่ถูกพูดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆ ได้เลย หากวงเสวนาไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยเพียงพอ และโดยสัญชาตญาณมนุษย์ล้วนไม่อยากเป็นคนมีปัญหา โดยเฉพาะเมื่อผู้พูดรู้สึกว่าเพื่อนๆ คอยลุ้น คอยจับจ้องว่าผู้พูดจะมีปัญหาตรงไหน

ยังไงล่ะก็... ยิ่งทำให้เกิดความอึดอัด รู้สึกถูกจับผิด ซึ่งสัญชาตญาณมนุษย์ไม่มีใครอยากเป็นผู้ผิด ดังนั้น การสานเสวนาแต่ละครั้งจึงอาจจะเริ่มด้วยการแชร์ประสบการณ์ มุมมองความรู้สึก ความคิดเห็นแบบสบายๆ ส่วนปัญหามันจะโผล่ออกมาให้เห็นเอง และเมื่อเพื่อนมีความไว้วางใจกันและกัน ปัญหาจะถูกนำมาแก้ร่วมกันโดยไม่มีใครมองว่าปัญหานั้นเป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่มันเป็นของสาธารณะซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกี่ยวข้องกับมัน และเมื่อวันนั้นมาถึง แทนที่เราจะรับปัญหาดังกล่าว 100% เต็ม ก็อาจลดไปถึง 50-70% หรือน้อยมาก เพราะเราเรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์ของเพื่อนๆ จากกลุ่มเสวนามาแล้ว

มีคำถามที่สำคัญอยู่คำถามหนึ่ง คือ "ที่สุดของความรักคืออะไร?" คำถามนี้ หมายความว่า ความรักที่บริสุทธิ์คืออะไร?

 

คำตอบก็คือ "การปล่อยวางความรัก"

คำตอบนี้ชี้ให้เห็นว่า ความรักแบบใดก็ตามที่คิดว่ามันคือความรัก (ที่อยู่ในความคิด/ความรู้สึก) ให้ปล่อยวางลงไปเสีย

 

เพราะสิ่งใดที่ยังยึดถือได้

สิ่งนั้นไม่ใช่ความรัก

 

เพราะธรรมชาติของจิตที่ขาดความรู้สึกตัวจะไหลไปกับกิเลส จึงมีอาการยึดเป็นปกติ ยึดแบบอัตโนมัติ เพราะมันดิ้นหาจุดยืน จุดที่มันรู้สึกปลอดภัย จุดที่ต้องการมีตัวตน อยู่ตลอดเวลา

 

เมื่อใดที่มีความรู้สึกตัว

และยอมรับว่าตน "ยึด" สิ่งนั้น

ยอมรับถึงขั้น "ศิโรราบ" ลงไปในใจ

จิตจะปล่อยวางความรัก

ที่ยึดถือนั้นลงไปตามธรรมชาติ

รักที่ถูกปล่อยวางนี้คือความพอใจ

ความอยากได้ดั่งใจ ความมีสเป็ก

ความมีเงื่อนไข ความมีมาตรฐาน

ที่ตอบสนองกาม (ความอยาก) ภายใน

ไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์

ไม่ใช่ที่สุดของความรัก

 

นั่นเป็นเพราะ...

สิ่งใดที่ยังยึดถือได้

สิ่งนั้นไม่ใช่ความรัก

 

 

#ขอบคุณเพื่อนๆผู้เข้าร่วม

#ขอบคุณมูลนิธิสหธรรมิกชน

#ขอบคุณโรงแรม "ณ เวลาพาเพลิน" ถนนบางขุนนนท์ ซอย 4 กทม

ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่

ร่วมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นครั้งที่ 8

-----------------------------------------------------------