• ธรรมบรรยาย

    ธรรมบรรยาย โดยพระปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

  • ธรรมบรรยาย

    ธรรมบรรยาย โดยพระปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

  • ธรรมบรรยาย

    ธรรมบรรยาย โดยพระปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ธรรมบรรยาย พระปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

 มูลนิธิสหธรรมิกชนได้รับเมตตาและฟังธรรม จากพระปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

 

วันที่ เวลา และสถานที่ :  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิสหธรรมิกชน เขตหนองแขม กรุงเทพฯ