• ธรรมบรรยาย

    ธรรมบรรยาย พระกรภพ กิตติปัญโญ (หลวงตาน้อง)

  • ธรรมบรรยาย

    ธรรมบรรยาย พระกรภพ กิตติปัญโญ (หลวงตาน้อง)

ธรรมบรรยาย พระกรภพ กิตติปัญโญ (หลวงตาน้อง)

กิจกรรมการบรรยายธรรมให้กับบริษัทลอเยาวราช โดยได้รับเมตตาจากพระกรภพ กิตติปัญโญ (หลวงตาน้อง)


วันที่ เวลา และสถานที่ :  วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ บริษัทลอเยาวราช กรุงเทพฯ