• ฉันคือใคร

    ฉันคือใคร Who am I เสียงเพรียกจากภายใน

ฉันคือใคร Who am I เสียงเพรียกจากภายใน วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

​มีความสุขร่วมกันอย่างชื่นมื่น งานเลี้ยงกับเพื่อนต้องมีวันเลิกลา กับกิจกรรม ฉันคือใคร  Who am I เสียงเพรียกจากภายใน

 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท23 (ประสานมิตร) #แต่งานเลี้ยงกับตัวเราเองข้างในมีได้ตลอดกาลทุกเวลา มูลนิธิสหธรรมิกชน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสมูลนิธิได้ทำหน้าที่ประโยชน์แก่ทุกท่าน และสังคมครับ

ขอบพระคุณ

 

  • คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (ตา สุรางคนา) ช่วง “เปิดกาย เปิดใจ รู้จักตัวเอง"
  • คุณปรมิตา ลิมปนิลชาติ (ครูติม MBA.Yoga) ช่วง “โยคะ...กลับสู่บ้านภายใน”
  • คุณสุสินี วรศรีโสทร (พี่รีย์) ช่วง “ตัวตนที่หล่นหาย”

 

กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม ที่บรรยายธรรมของพระพุทธเจ้า ให้กระจ่าง และนำมาใช้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน โดยมีธรรมะเป็นเป้าหมาย

 

ขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มาเป็นเพื่อนกัน เปิดพื้นที่หัวใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดินทางไปด้วยกันครับ ติดต่อ ติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อความสุขง่ายๆ ไม่ต้องไปไหนไกล จากใจตัวเอง

 

โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ขอบพระคุณที่มาเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะ