• ปลุก . โพธิ . จิต

    ปลุก . โพธิ . จิต The Realization of Awakening Heart Active Awakening Meeting & Sharing

ปลุก . โพธิ . จิต

::: ปลุก . โพธิ . จิต ::: The Realization of Awakening Heart Active Awakening Meeting & Sharing

 

วันพฤหัสที่ 20 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท23 (ประสานมิตร) มูลนิธิสหธรรมิกชน Sahadhammikchon Foundation ร่วมกับ Wake Up EXP ได้จัดงานเพื่อเป็นพื้นที่แบ่งปัน พานพบ ของผองเพื่อนกัลยาณมิตรสหธรรมิกและผู้สนใจวิถีแห่งการเดินทางภายในสู่การตื่นรู้หนึ่งเดียวกัน ร่วมแลกเปลี่ยนการแบ่งปันในกิจกรรม ปลุก . โพธิ . จิต ตอน “จากหัวใจตื่นรู้ สู่ปลุกโพธิจิต”

 

โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล Awakening Navigator ผู้สรรค์สร้างโครงการ New Heart New World และแฟนเพจ Wake Up EXP ขอบพระคุณ คุณพงศ์ Tarakorn Kamolprempiyakul และ Awakening Talk กัลยาณมิตรตื่นรู้ทั้ง 5 ท่านที่มาร่วมแบ่งปัน

• ธาตรี โภควนิช Thatree Pokawanich - ผู้เขียนหนังสือ อารียา เมตตายา

• ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง Chawanad Luansanganad – สถาปนิกชุมชนและครูหยินโยคะเพื่อการตื่นรู้

• รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์ Tik Rasrin - ผู้ตื่นรู้ในตนเองสู่เป้าหมายชีวิตชาติสุดท้าย

• สุรางคณา สุนทรพนาเวศ Ta Suntornwanawes - ดาราสาวผู้ประกาศธรรมะแห่งพุทธะ

• ดร.เมธา หริมเทพาธิป เมธา หริมเทพาธิป - สหธรรมชนแห่งพลพรรคตระหนักรู้

 

ขอขอบพระคุณ Rojana Dhamma Foundation ที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ครับ