• กลับตาลปัตร น้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2561

    กลับตาลปัตร น้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2561

  • กลับตาลปัตร น้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2561

    กลับตาลปัตร น้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2561

กลับตาลปัตร น้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

โครงการกลับตาลปัตร น้อมสู่ใจ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ 

 

กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ที่ให้โอกาสมูลนิธิได้รับใช้ ขอบพระคุณ คุณเอก Ake Nai Phan ที่กรุณาทำวีดีโอนี้ด้วยใจ ขออนุโมทนากับผู้เข้าคอร์ส และทีมงานทุกท่านครับ

 

กิจกรรมอาทิเช่น ธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ พร้อมกิจกรรม กิจกรรมเจริญสติโดยวิทยากร ได้แก่ คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (ตา สุรางคนางค์) คุณสุสินี วรศรีโสทร (รีย์) คุณธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร (เป็ด) และกิจกรรมเจริญสติกับกายบริหาร โดย คุณปรมิตา ลิมปนิลชาติ (ครูติม)