• ทำบุญวันวิสาขบูชา

    ทำบุญวันวิสาขบูชา

ทำบุญวันวิสาขบูชา

ทำบุญวันวิสาขบูชา ที่สำนักงานมูลนิธิสหธรรมิกชน

 

กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม ที่ท่านเทศนาธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราคนที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา กราบขอบพระคุณ พญ.ดร.อมรา มลิลา ที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันการเจริญสติ ที่ไม่ว่าร่างกายจะโรยราเพียงใดแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคครับ ขออนุโมทนา คุณอุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล และครอบครัว ที่ท่านกรุณาเป็นเจ้าภาพอาหาร และเมตตาให้มูลนิธิสหธรรมิกชนได้ใช้บ้านเป็นสำนักงานมูลนิธิครับ อนุโมทนาสาธุครับ