วิชาความสุข Level 3 ระดับตระหนักในคุณค่า

วิชาความสุข Level 3 ระดับตระหนักในคุณค่า การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอบรม (On-Site Workshop) เป็นจำนวน 2 ครั้ง เพื่อต่อยอดการรับรู้และความเข้าใจสู่การเข้าถึงความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เสริมสร้าง Soft skills ด้านสุขภาวะทางปัญญา ที่ทำให้ค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectedness) กับตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ ออกแบบโดย สถาบันพอดี มูลนิธิสหธรรมิกชน และสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับผู้ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตร วิชาความสุข Level 1 ระดับรับรู้ และ Level 2 ระดับเข้าใจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

จากความร่วมมือ (MOU) กันระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS, ALTV) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , สถาบันพอดี และ we oneness โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน

 

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ค้นพบคุณค่า และความหมายของชีวิต

2. Workshop ด้านสุขภาวะทางปัญญา เพื่อบ่มเพาะทักษะในการเข้าใจตนเอง รักและยอมรับตนเองอย่างรอบด้าน และสามารถนำไปใช้คนอื่นได้

3. Workshop เพื่อการเข้าถึงความเชื่อมโยง (Connectedness) เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

ต้องเรียนหลักสูตรออนไลน์ วิชาความสุข Lv.1 และ Lv.2 สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ วิชาความสุข Lv.1 และ Lv.2 ได้ที่ www.ALTV.tv/ELearning

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

รับสมัครรุ่นละ 20 ท่าน

 

ระยะเวลาหลักสูตร 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอบรม (On-Site Workshop) เป็นจำนวน 2 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น.

 

สถานที่

ห้อง 2154 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

วิธีการสมัครเรียน

ท่านสามารถสมัครเรียนได้ที่ลิ้ง

https://forms.gle/ZPcaCpjsBb6SFLXb9

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

LINE ID : @shdm

Tel. : 095-760-2830 , 094-402-1995