พีธีประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ 20 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิสหธรรมิกชนขออนุโมทนาในทุกดวงจิตที่เข้ามาร่วมเททองหล่อพระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560

ขณะนี้ พระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ ได้ประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานหอฉัน วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 12.05 น.

และได้รับการถวายนามพระพุทธรูปขึ้นใหม่จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัทว่า


"พระพุทธธรรมนาถศาสดา"
 


ทางมูลนิธิสหธรรมิกชนจึงขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญ กับกัลยาณมิตร และทุกดวงจิต ที่มีส่วนร่วมบุญในบุญใหญ่ครั้งนี้ จนเกิดประโยชน์แก่บวรพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปชั่วกาลนาน

สาธุ สาธุ สาธุ

 

#พระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ
#พระพุทธธรรมนาถศาสดา
#มูลนิธิสหธรรมิกชน

อัลบั้มรูป "พิธีประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 20/7/62"
https://www.facebook.com/pg/SHDMFoundation/photos/?tab=album&album_id=2581448435208374

 

อัลบั้มรูป "เททองหล่อพระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ เมื่อวันเสาร์ที่ 18/3/60"
https://www.facebook.com/pg/SHDMFoundation/photos/?tab=album&album_id=1470632106290018