โยคะ MBA

มูลนิธิได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ฟรี เพื่อจัดกิจกรรมโยคะนอกกระแส  (ธรรมะ + โยคะ + จิตวิทยา) ซึ่งเป็นโยคะง่ายๆ การเดินทางสู่ภายใน สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อความสงบสุขอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมสำหรับบุคคลที่สนใจทั่วไป เป็นโยคะเพื่อพัฒนาจิตใจ คุณปรมิตา ลิมปนิลชาติ (ครูติม MBA.YOGA)

 

วันที่ เวลา และสถานที่ :  จัดกิจกรรมในช่วงปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม ณ มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ