มรณสติ หรือ มรณานุสติ

มรณสติ หรือ มรณานุสติ
rn
rn 

ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ พยายามหนีความตาย ปฏิเสธความตาย
rn\\r\\n\\r\\n1. คือ การระลึกถึงความจริงว่า “เราต้องตายอย่างแน่นอน และ ตายได้ทุกโอกาสทุกเมื่อ” ดังภาษิตทิเบตที่ว่า “พรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรมาถึงก่อน”
rn\\r\\nมรณสติในชีวิตประจำวัน
rn\\r\\n3. เจริญมรณสติ นึกถึงงานศพเรา ที่จะช่วยให้เราตื่นตัวและขวนขวายในการทำความดี
4. พิจารณา อสุภกรรมฐาน (พิจารณาร่างกายของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นของไม่งาม ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น แต่เป็นของน่าเกลียด โสโครก เช่นพิจารณาซากศพที่นอนให้เขารดน้ำก่อนใส่โลง ก่อนเผาหรือฝัง ที่มา : \\r\\n\\\\\r\\n1. ทำให้เราขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนในชีวิตเรามีสิ่งสำคัญมากมายที่ควรทำ แต่เราไม่ได้ทำ
rn\\r\\n3. ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
rn\\r\\n5. ทำให้เราตายอย่างสงบ
rn\\r\\n
\\r\\nเรียบเรียงโดย ครูอ้อย (ณัฏฐ์ฐิญา ฉะอ้อนศรี)