ยุทธศาสตร์ 333 และ ภารกิจของ SHDM

จากการจัดตั้งมูลนิธิสหธรรมิกชนตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2559 มูลนิธิได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายให้เกิดขึ้น ด้วยพลังแห่งธรรมชาติที่ผลักดันและคัดสรรค์นำทาง  ทำให้เราได้ทำหน้าที่เพื่อโลกใบนี้ เราทำงานต่างๆ ด้วยความตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้และจักรวาลนี้ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน (Oneness) อย่างแท้จริง   ความทุกข์ของคุณก็คือความทุกข์ของเรา ความสุขของคุณก็คือความสุขของเรา  ความทุกข์ทรมานหิวโหยของอีกซีกโลกนึงก็คือความทุกข์ทรมานหิวโหยของเรา   เราเลยไม่เคยผลักไสเพื่อนทุกคนที่เข้ามาพบกันเลยแล้วเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน 

 

 

ยุทธศาสตร์ 333 

333 คือ ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและหลักการของ มูลนิธิสหธรรมิกชน เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึง 3 ระดับ และในแต่ละระดับแบ่งเป็นอีก 3 องค์ประกอบ ที่เริ่มจากตนเอง ไปสู่ครอบครัว แล้วไปสู่สังคมในที่สุด

 

 

1ระดับบุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ความว่าง ปัญญา ความเข้าใจ

 

2. ระดับครอบครัว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ความจริง ความงาม ความรัก

 

3ระดับชุมชน / สังคม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ รู้จึงเข้าใจ รักจึงเข้าถึง สามัคคีจึงพัฒนา

 

 

 

จึงเกิดภารกิจหลักของ SHDM มี 3 โครงการดังนี้

 

1. Awakening : โครงการ "ตื่นรู้"

เรียนรู้การเดินทางภายในและเติบโตร่วมกัน ด้วยหัวใจแห่งความเป็นกัลยาณมิตรที่ใส่ใจในกันและกัน

 

2. Path to Oneness : โครงการ "สู่หนึ่งเดียวกัน"

ขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน

 

3. kalpana : โครงการ  "กัลปนา"

เพื่อการให้ การสละออก การอุทิศ อย่างประณีต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ยุติความหิวโหย